INFORMASJON

Hei alle dere som skal på leirskole i Kragerø denne våren!

Nå er vi i gang med forberedelser!

I vedleggene dere fikk på mail finner dere kjøkken/romfordeling og reiseplan som skal returneres til oss på e-post senest 2 uker før ankomst. 

Fakturaen skal betales før ankomst, og denne er sendt direkte til kommunen.

Husk å få godkjennelse fra egen kommuneoverlege før dere besøker oss. Godkjennelsen sendes til: leirskole@krageroleirskole.no senest 7 dager før ankomst (godkjennelsen kan ikke være datert tidligere enn 7 dager før innsendelse).

Viktig å fylle ut Refusjonsgarantien og returnere denne til oss omgående.

Dere finner også info om refusjonsgaranti, leirskoledagboken fra Foto Norden, program for uka og viktig info til medfølgende lærer.

For mer informasjon, se vår nettside: www.krageroleirskole.no

Vi forutsetter at dere leser innholdet på denne nettsiden og skrive ut det dere måtte trenge av info.
Vennligst snakke med elevene på forhånd om husets ordensregler.

SMITTEVERNSREGLER og ekstra opplegg rundt dette kommer vi nærmere tilbake til. Beredskapsplan finner du her.

Er det ellers noe så er det  bare å ta kontakt!

Når dere sender vedleggene tilbake så vil vi som sagt gjerne ha dette på mail til leirskole@krageroleirskole.no.

Vi gjør oppmerksom på at dere må være på leirskolen senest kl. 12.30 ankomstdagen. Grunnet Koronasituasjonen vil tidspunkt for ankomst bli endret. Det vil bli tilsendt ankomsttider for hver kohort.

Avreise siste dag etter frokost mellom kl. 08.30-10.00.

Kontakt oss gjerne på mail om dere har noen spørsmål eller ting dere vil ta opp vedr rom, mat ol.

Det er viktig at de/den personen som skal være ansvarlig for klassen denne uken får all infoen som står i denne mailen og leser seg opp på nettsidene våre.

HUSKELISTE:

  • Dobbeltsjekk at refusjonsgarantien, som vi sender ut for Kragerø Kommune, er sendt før ankomst til leirskolen
  • Husk å notere hvor mange som har spesielle hensyn vedr mat, slik som cøliaki, laktoseintoleranse, kan ikke spise svinekjøtt, vegetarianer m.m. (Se skjema for praktisk informasjon)
  • Husk å få godkjennelse fra egen kommuneoverlege før dere besøker oss. Godkjennelsen sendes til: leirskole@krageroleirskole.no senest 7 dager før ankomst (godkjennelsen kan ikke være datert tidligere enn 7 dager før innsendelse).
  • Sjekk at tilsendt faktura er betalt før ankomst
  • Rom/kjøkkenliste og skjema for praktisk informasjon skal returneres senest 2 uker før ankomst
  • Bestille transport tur /retur leirskolen
  • Lese ordensreglene og orientere om disse og skrive ut elevenes utstyrsliste
  • Ta med en komplett elevliste
  • Viktig med god oversikt på hvilke elever som ikke kan svømme
  • Ta stilling til om dere ønsker leirskoledagbok fra Foto Norden

Vi ser frem til en hyggelig leirskoleuke sammen med dere!

Med vennlig hilsen,

Torun, Petter og Christin
Vertskap

Kragerø Maritime Leirskole

Tlf: +47 36 98 57 00
leirskole@krageroleirskole.no