INFORMASJON

OM KORONA

Info om smittevernhensyn på leirskolen

Ankomst

 • Alle skoleklasser som ikke er i samme kohort, har separate tidspunkt for ankomst
 • Alle har egne oppmøtesteder ute

Overnatting

 • Hver kohort er innlosjert i forskjellige avdelinger på Sportellet
 • De enkelte rommene blir rengjort på overflater og håndtak hver dag (gjelder også fellesarealer)

Måltider

 • Måltider foregår på forskjellige tidspunkt og mat blir servert fra buffet
 • Noen måltider serveres også ute

Fritid

 • Hver kohort har egne program for fritidsaktiviteter
 • Egne oppholdsrom

Annet

 • Hver kohort får tildelt eget sykerom, for bruk dersom sykdom skulle oppstå underveis
 • Ved aktull sykdom oppholder eleven seg i sykerommet til han/hun blir hentet for hjemreise
 • Undervisning foregår utendørs
 • Kontaktløse spritdispensere ved innganger og resepsjon
 • Kontinuerlig fokus på retningslinjer fra FHI og NHO
 • Lærer må ha med hurtigtester slik at elever med symptomer kan testes raskt

Spesielle forhold ved Koronapandemien

Det er viktig at de ulike kohortene ved leirskolen nå holdes adskilt både i undervisningstiden og på fritida. Derfor blir det ingen store samlinger der flere kohorter er tilstede.

Elevene skal heller ikke ha frokost- eller middagsvakter, Sportellets personale tar seg av matserveringen.