BOOKING

Ta kontakt på leirskole@krageroleirskole.no for å booke leirskole.

Under kan du se hvilke uker som er ledig og hvor mange klasser det er plass til.

LEDIGE UKER

HØST 2022

Uke 36: En liten klasse

Uke 37: En liten klasse

Uke 38: En liten klasse

VÅR 2023

Uke 16: Én klasse

Uke 18: To klasser

Uke 19: To klasser

HØST 2023

Uke 34: To klasser

Uke 36: Én klasse

Uke 43: Én klasse

VÅR 2024

Uke 20: To klasser

Uke 24: Én klasse

HØST 2024

Uke 34: Én klasse

Uke 35: En liten klasse

Uke 36: En liten klasse

Uke 38: En liten klasse

Uke 43: Én klasse

VÅR 2025

Uke 14: Fire klasser

Uke 16: Fire klasser

Uke 17: Én klasse

Uke 18: Fire klasser

Uke 19: To klasser

Uke 24: To klasser

HØST 2025

Uke 34: To klasser

Uke 39: En liten klasse

Uke 43: Én klasse

VÅR 2026

Uke 16: Fire klasser

Uke 17: En liten klasse

Uke 18: Fire klasser

Uke 19: To klasser

Uke 24: To klasser

HØST 2026

Uke 34: Én klasse

Uke 41: Én klasse

Uke 43: Én klasse