KLASSELÆRERS OPPGAVER

Medfølgende klasselærer skal følge elevene i undervisningen, være sovende nattvakt og sørge for ro på huset fra kl. 22.30 til 07.00.

Leirskolen innarbeides i lærerens arbeidsplan på den skolen han/hun hører til. Leirskolens lærere og instruktører tar seg av all undervisning på timeplanen. Klasselærerne har ansvar for elevenes fritid, i samarbeid med vertskapet. Vi samarbeider for å få til et trivelig og hensiktsmessig opphold for elevene.

Elevene har kjøkkentjeneste i forbindelse med frokosten.

Medfølgende lærer sørger for vekking av elevene før frokost og har et særlig ansvar mellom kl. 09.00 og 09.30 for at elevene gjør seg klar til undervisning. På dagene med teori/seiling og museumsbesøk på Berg/seiling er det 1,5 time pause inkludert med følgende lærers ansvar. Økta i Kragerø by gjennomføres på egenhånd av elevene etter å ha blitt satt i gang av leirskolens pedagogiske personale, men medfølgende lærer har ansvaret for at elevene begir seg på hjemvei til leirskolen og er tilbake senest kl. 17.00.

På ankomstdagen vil vertskap og leirskolelærere ha ansvaret fra undervisningsstart til undervisningsslutt.

På avreisedagen har vertskapet det vanlige ansvaret for frokost, men medfølgende lærere har et særlig ansvar for at elevene pakker, rengjør rommene og stiller til rominspeksjon.