ANKOMSTDAGEN

Ankomstdagen kommer klassene senest kl 12.30 (kl 15.00-16.00 i «Ramsalte uker» i oktober).

Det vil bli tilsendt ønsket ankomsttid i ukeplanen for hver skole. I «Ramsalte uker» bør ankomst være mellom kl. 12 og 13.
Når dere kommer hit til oss blir dere innkvartert, får servert mat og smører niste selv. Dere får også den første orienteringen og får møte representanter for vertskapet og lærerne på leirskolen.

Det er svært viktig for medfølgende lærer å ha god oversikt på hvilke elever som ikke kan svømme/eventuelt ikke får lov til å bade.

Husk å gå nøye over pakkelister og huskelister før ankomst, slik at dere har med ønskelig personlig utstyr.

Kontakt oss gjerne på mail om dere har noen spørsmål eller ting dere vil ta opp vedr rom, mat ol.

Avreise siste dag etter frokost er mellom kl. 08.30-10.00.